• Korisnik svojim posjetom web stranicama www.cromedo.com potvrđuje da je pročitao i u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.cromedo.com (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem web stranice www.cromedo.com, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

 • Uvjeti korištenja web stranice www.cromedo.com
  • 1. Način i svrha korištenja www.cromedo.com
  • 2. Vrsta podataka koji se prikupljaju
  • 3. Način korištenja i obrađivanja podataka
  • 4. Prosljeđivanje korisničkih podataka
  • 5. Kolačići "cookies"
  • 6. Zadržavanje korisničkih podataka
 • 1. Način i svrha korištenja www.cromedo.com

  Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.cromedo.com ne smiju se reproducirati, distribuirati, ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka stranica www.cromedo.com, te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.cromedo.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. www.cromedo.com neće biti odgovoran za način korištenja podataka, multimedijskih datoteka, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.cromedo.com.

 • 2. Vrsta podataka koji se prikupljaju
  • 1. Ime i prezime
  • 2. Email adresa
  • 3. gsm / tel
 • 3. Način korištenja i obrađivanja podataka

   Korištenjem prikupljenih informacija korisnik prihvaća obradu prikupljenih podataka putem www.cromedo.com

 • 4. Prosljeđivanje korisničkih podataka

   Prihvačanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da www.cromedo.com korisničke podatke prikupljene putem www.cromedo.com može prosljeđivati: poslovnim partnerima, zaposlenicima www.cromedo.com za pružanje usluge temeljem korisničkog upita nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu www.cromedo.com stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti.

 • 5. Kolačići "cookies"

   Prilikom korištenja, tj. posjeta www.cromedo.com, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku "kolačića" na računalu ili mobilnom uređaju Korisnika. "Kolačići" se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. "Kolačić" je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne oznake. "Kolačić" se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti www.cromedo.com stranicama koriste tip cookie-a pod nazivom "privremeni kolačić" ("session based cookie"), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.cromedo.com web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. www.cromedo.com brine o privatnosti svojih korisnika!

 • 6. Zadržavanje korisničkih podataka

   www.cromedo.com će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo za vrijeme koje je nužno za ostvarenje određene svrhe. Podaci se sa sigurnošću brišu nakon 7 radnih dana.